Home » 4. Democratie en rechtstaat

4. Democratie en rechtstaat

Over de geschiedenis van de democratie en de rechtstaat

  • Het eerste deel van deze film gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van parlementen en democratie.
  • ​Daarna volgt de ontwikkeling van het kiesrecht en de verschillende systemen van zetelverdeling komen aan bod in een tweede film.
  • Ten slotte zie je hoe parlementen vandaag respect moeten tonen voor de grondrechten van ieder mens en hoe ze omgaan met nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving.